Cosmetology Nail Art/Fantasy Makeup Contests

1st place Nail Art senior cosmo1st place Nail Art sophmores cosmo2nd place Nail Art senior cosmo 12nd place nail art sophmores cosmo 13rd place Nail Art senior cosmo 13rd place Nail Art sophomores cosmo 1Fantasy Makeup 2nd 3rd cosmo 1